Company information
pun naziv pravnog subjekta Datim doo, ogranak Botanica By art hotels
matični broj 17481975
poreski broj 102837283
adresa Vojvode Dobrnjca, broj 20, Palilula, Beograd
web adresa www.botanicaarthotel.rs
delatnost i šifra delatnosti 5510 Hoteli i slične delatnosti
kontakt telefon 0117777500
mobilni telefon 0665555005
kontakt e-mail office@botanicaarthotel.rs